Hitsauspalvelut

Meillä on osaamista vaativien rakenteiden ja erilaisten materiaalien hitsaukseen.


Ota yhteyttä!
 

Hitsausta vaativiin rakenteisiin

Hitsauspalveluihimme kuuluu korjaava hitsaus, akseleiden täyttö, painelaitehitsaus sekä levyjen ja komponenttien yhdistäminen.

 

Hitsaajamme ovat pätevöitettyjä, ja meillä on DEKRA Industrial Oy:n myöntämä EN-ISO 3834-2:2021 -laatusertifikaatti osoituksena siitä, että hitsauksen laatujärjestelmämme kattaa laajat vaatimukset.

 

Esimerkkejä hitsattavista materiaaleistamme ovat erikoislujat teräkset, kulutusteräkset, rakenneteräkset, ruostumattomat -ja haponkestävät teräkset (Duplex, 904 ja Sanicro), korroosiota kestävät teräkset pinnoitetut teräkset ja alumiini.

 

Hitsausmenetelminä käytämme Mig-/Mag-, Tig- ja puikkohitsausta.

 

Lyijyhitsaus

 

Lyijyhitsaus on tekniikaltaan haastavampi tavalliseen hitsaukseen verrattuna. Se eroaa tavallisesta etenkin matalamman sulamispisteensä takia.

 

Lyijyhitsaus on kaasuhitsausta, jossa pienillä kaasupilleillä sulatetaan lyijyä. Menetelmää käytetään tyypillisesti vain rikkihappotehtailla, joissa säiliöitä ja putkia suojavuorataan lyijyllä.

 

Olemme tehneet Yara Suomelle märkäsähkösuotimiin ja putkiin vuorausten korjauksia. Lue miten paransimme märkäsähkösuotimen pohjakartion kulutuskestävyyttä lyijyhitsauksella!

 

Lyijyhitsaus on vanha tekniikka, mutta yksi harvoista, joka kestää rikkihappoa. Muut rikkihappoa kestävät menetelmät ovat kalliimpia toteuttaa.

 

Kovapinnoitushitsaus

Kovapinnoitushitsausta käytetään kohteisiin, joissa on voimakasta ja hankaavaa kulumista. Yksi käyttökohteista on kaivosteollisuus, jossa kaivannaisaineet virtaavat hitsattujen tuotteiden päällä.

 

Perinteisistä materiaaleista hitsattuja tuotteita joudutaan huoltamaan ja vaihtamaan useammin, jos kulutus on kovaa. Asiakkaalle tuo säästöjä, kun uuden tuotteen valmistamisesta ja sen asennuksesta ei tule kustannuksia – ja aikaakin säästyy.

 

Kovapinnoitushitsauksella on mahdollista myös pinnoittaa kulumiselle alttiita kohtia tuotteissa, jotka on alun perin hitsattu perinteisillä materiaaleilla. Korjaustoimenpide voidaan tehdä konepajalla, jos tuote on helposti irrotettavissa, mutta tuotteen korjaus onnistuu hyvin myös paikan päällä kohteessa.

 

Olemme valmistaneet ja korjanneet lukuisia erilaisia kaivannaisteollisuuden prosessilaitteita kovapinnoitushitsaamalla. Menetelmää käytetään laajalti myös metsäteollisuuden kulumiselle alttiissa laitteissa.