Uutiset

Tutustu toteuttamiimme projekteihin ja
viimeisiin kuulumisiimme!
Referenssit
Kuusakosken autonmurskausroottori.

Kovapinnoitushitsaus suojaa tuotetta kulumiselta

14.5.2020

Lopputuotteen kulumismekanismi vaikuttaa kovapinnoitushitsaustavan valintaan.

Kovapinnoitushitsausta käytetään kohteisiin, joissa on voimakasta ja hankaavaa kulumista. Yksi käyttökohteista on kaivosteollisuus, jossa kaivannaisaineet virtaavat hitsattujen tuotteiden päällä.

”Tärkein etu kovapinnoitushitsauksesta on kulumiskestävyys. Esimerkiksi huoltoseisokkien välejä on mahdollista pidentää, kun tuotteen kestoikä on pidempi. Kovapinnoitushitsaus takaa tuotteen huolettoman käytettävyyden”, tuotantopäällikkö Aki Karvonen Simetekiltä kertoo.

Perinteisistä materiaaleista hitsattuja tuotteita joudutaan huoltamaan ja vaihtamaan useammin, jos kulutus on kovaa. Asiakkaalle tuo säästöjä, kun uuden tuotteen valmistamisesta ja sen asennuksesta ei tule kustannuksia – ja aikaakin säästyy.

Muita tuotteeseen kohdistuvia kulumistapoja hankauskulumisen lisäksi saattavat olla kahden metallin liikkuminen toisiaan vasten (adhesiivinen kuluminen), iskukuluminen, korkeat lämpötilat ja korrosiivinen kuluminen.  Näillekin kulumismekanismeille on omat pinnoitushitsausmenetelmät, joilla tuotteen kulumisenkestokykyä voidaan parantaa.

Soveltuu myös korjaushitsaukseen

Kovapinnoitushitsauksella on mahdollista myös pinnoittaa kulumiselle alttiita kohtia tuotteissa, jotka on alun perin hitsattu perinteisillä materiaaleilla. Korjaustoimenpide voidaan tehdä konepajalla, jos tuote on helposti irrotettavissa, mutta tuotteen korjaus onnistuu hyvin myös paikan päällä kohteessa.

”Kovapinnoitushitsatessa pärjätään pääasiassa samoilla työkaluilla kuin perinteisiäkin materiaaleja käsiteltäessä, mutta tietyt pinnoitusmateriaalit vaativat muutamia omia työkaluja. Menetelmä asettaa omanlaisensa vaatimukset hitsaukselle”, Karvonen arvioi.

Suurin erottava tekijä perinteisestä hitsauksesta on eri lisäaineen käyttö. Lisäaine on varta vasten kovapinnoitushitsaukseen suunniteltu. Se on seostettu siten, että seosaineet muodostavat kulumista kestäviä karbideja valmiissa hitsiaineessa. Ne ovat yleisimmin joko kromi-karbideja tai volframi-karbideja.

Vaatii erikoisosaamista

Materiaalivalikoima kovapinnoituslisäaineissa on laaja. Kovapinnoitushitsaus vaatii erikoisosaamista, täytyy tietää millä lisäaineella ja miten mikäkin tuote pitää tehdä, jotta se kestää käyttöolosuhteissa.

”Kovapinnoitushitsauksen hallitsevat hitsarit ovat melko harvassa, siksi olemmekin kouluttaneet heitä itse. Meillä on osaamista lisäaineen ja toteutustavan valintaan”, Karvonen toteaa.

Simetek Works Oy on valmistanut ja korjannut lukuisia erilaisia kaivannaisteollisuuden prosessilaitteita kovapinnoitushitsaamalla. Menetelmää käytetään laajalti myös metsäteollisuuden kulumiselle alttiissa laitteissa.

Ota yhteyttä!