Uutiset

Tutustu toteuttamiimme projekteihin ja
viimeisiin kuulumisiimme!
Referenssit
Simetekin konepaja Timo Roivainen.

Toimitusjohtaja Roivainen osallistuu itsekin tarvittaessa konepajatöihin

29.12.2021

Simetek Worksin toimitusjohtaja Timo Roivainen on viettänyt 15-kesäisestä asti kaikki lomansa töissä Simetekillä. Sittemmin hän on ottanut koko yhtiön vastuulleen.

Siskonsa Satu Räsäsen tavoin Timo Roivainen oli rakentamassa jo konepajan hallirakennusta, mutta toimi sen jälkeen myös monessa muussa kesätyöpestissä hitsaajasta autokuskiin ja polttoleikkaajasta asentajaan ennen kuin tuli taloon vakituisesti.

”Vain yhden kesän ennätin olla muualla traktoritöissä pyöröpaaleja muovittamassa, sen jälkeen lomat menivätkin täällä Simetekillä”, Roivainen kertoo.

Vakituisesti Roivainen aloitti Simetekillä koneinsinööriopintojensa jälkeen vuonna 2010 ja otti hoitaakseen huoltopalveluihin erikoistuneen Simetek Servicen toimitusjohtajan tehtävät. Vuonna 2017 yhtiö sulautui Simetek Worksiin ja samalla Timo Roivaiselle siirtyi koko yhtiön vetovastuu isältään Kari Roivaiselta.

Varsinaista sukupolvenvaihdosta ei vielä ole tehty, vaan Kari omistaa yhtiöstä edelleen suurimman osan, vaikkei osallistukaan enää operatiiviseen toimintaan. Timo ja Satu ovat yhtiön pienosakkaita.

Roivainen toimii teknisenä apuna työnjohtajille

Harrastustensakin puolesta aktiivinen Roivainen osallistuu töissäkin mielellään niin suunnitteluun kuin itse tekemiseenkin. Ei ole kauaa, kun Roivainen tarttui hallin puolella itse särmäys- ja hitsauslaitteisiin ja teki osat asiakastyöhön.

”On mukava välillä tehdä jotain missä näkee kättensä jäljen. Pysyy taidot tallella ja samalla huomaa myös mahdollisia puutteita hallin puolella. Niihin kiinnittää itse tehdessään paremmin huomion ja voi korjata puutteet”, Roivainen sanoo.

Muutenkin hän osallistuu mielellään päivittäiseen töiden johtamiseen ja on teknisenä apuna työnjohtajille. Vuosien varrella kertyneestä tiedosta on hyötyä, kun muut työnjohtajat eivät ole olleet talossa yhtä kauan.

Tyypillinen toimeksianto etenee yleensä joko niin, että asiakkaalla on valmiit kuvat, joiden pohjalta lasketaan tarjous tai sitten sovitaan alkukartoitus paikan päälle, jonka pohjalta tehdään Simetekin suunnittelupuolella layout sekä neuvotellaan yksityiskohdista, joiden pohjalta laaditaan tarjous.

Simetekillä on hyvä tiimi

Konepajan töissä on Roivaisen mielestä usein haastavinta se, miten saadaan asiat tietyssä aikataulussa vietyä läpi. Monesti on tehtävä asioita nopealla syklillä ja esimerkiksi komponenttien saatavuus voi olla kriittinen tekijä. Silloin pitää miettiä, voiko asian ratkaista toisella tavalla.

”Etenkin isompien projektien kohdalla on mielenkiintoista pohtia, miten kokonaisuus hallitaan. Hyvä esimerkki niistä on Mussalon projekti. Tosin pienikin työ voi olla mukava haaste, eikä haastavuus aina ole kiinni toimeksiannon euromääräisestä koosta.”

Suuremmissa projekteissa joutuu ottamaan huomioon toimeksiannon kokonaishallinnan sekä kilpailuttamaan ja ostamaan esimerkiksi osia. Niihin liittyy myös paine pysyä kokonaisbudjetissa.

Roivaisen mukaan ei vastaan kuitenkaan ole vielä tullut työtä, joka ei olisi ollut ratkaistavissa. Kokemus on vuosien varrella karttunut, ja sen pohjalta on helpompi ratkaista haasteet.

”Meillä on myös hyvä tiimi talossa, jonka kanssa ratkaisemme haasteet yhdessä.”

Suunnittelutoiminta on tuonut isompia projekteja

Kun Roivainen vertaa tämänhetkistä toimintaa aiempiin vuosiin, hän arvioi, että konepajalle on suunnittelutoiminnan kautta alettu saamaan ainakin liikevaihdollisesti isompia projekteja. Myös henkilöstön viihtyvyyteen on panostettu ja henkilöstöä pyritään kuuntelemaan.

”Meillä on positiivinen ilmapiiri. Sen huomaa, että työntekijät ajattelevat yrityksen parasta”, Roivainen kiittelee.

Simetekillä on meneillään kehityshanke, jonka tavoite on saada toiminta entistä tuottavammaksi. Siihen tähdätään päivittämällä konepajan laitteita entistä nykyaikaisemmiksi. Se on Roivaisen mukaan tärkeää, jotta kilpailukyky säilyy ja on helpompi saada työvoimaa.

”Nykyaikaiset laitteet liittyvät olennaisesti työviihtyvyyteen ja helpottavat rekrytointia”, Roivainen arvioi.

Aktiiviset harrastukset

Vastapainona työlle Roivainen harrastaa metsästystä, moottoripyöräilyä ja -kelkkailua sekä polttopuiden tekemistä. Ralliautoilu on aiemmin ollut hänelle kuin toinen työ. Viikonloput menivät kilpailuja kiertäessä ja arki-illat autoa laittaessa. Ylimmillään Roivainen kilpaili jopa SM-tasolla. Sittemmin autourheilu on jäänyt vähemmälle koronan ja ajan puutteen takia.

Roivaisen perheeseen kuuluu avovaimo, 11-vuotias poika ja pari villakoiraa.