Uutiset

Tutustu toteuttamiimme projekteihin ja
viimeisiin kuulumisiimme!
Referenssit
Hitsaus.

Simetekillä työturvallisuutta noudatetaan jopa yli vaatimusten

8.4.2021

Työturvallisuus huomioidaan Simetekillä kaikilla osa-alueilla ja kaikissa työvaiheissa. Asennus- ja huoltotöissäkin työturvallisuutta noudatetaan yleensä paremmin kuin asiakas vaatisi.

Työt konepajalla voivat olla riskialttiita, jos suojavälineet ja työtavat eivät ole asianmukaiset. Simetekillä kenenkään ei tarvitse työskennellä kuluneilla tai rikkinäisilla suojaimilla, ja työtavat ovat ennalta harkittuja. Suojavälineitä on vapaasti saatavilla tavarantoimittajan kaupintahyllystä, joka on Simetekin tiloissa.

”Hyllystä löytyy kenkiä, hanskoja ja muita pienempiä suojaimia. Esimerkiksi hitsarin maskit ovat tilaustavaraa, mutta ne yleensä kestävätkin vuosikausia”, toteaa projektipäällikkö Ville Kinnunen Simetekiltä.

Tarvittavat suojaimet määräytyvät tehtävän mukaan, käytössä on esimerkiksi tulitöihin soveltuvia työasuja, turvasaappaita, silmä- ja kuulosuojaimia, lämpöä kestäviä käsineitä sekä hitsausmaskeja raitisilmapuhaltimilla ja tarvittavilla suodattimilla. Suojainten suhteen ei Simetekillä olla jämähdetty paikoilleen, vaan niitä päivitetään, kun parempi vaihtoehto on saatavilla.

Turvallisuus on kunnossa myös työpisteillä

Työpisteiden hyvä ergonomia on huomioitu tukevilla työtasoilla ja jakkaroilla sekä sijoittamalla raskaat koneet, kuten hitsauslaitteet, kannatinpuomin nokkaan, jolloin niitä ei tarvitse siirrellä käsin.

”Jokaiseen työpisteeseen pääsee myös hallinostureilla, joiden avulla saadaan nostettua ja käännettyä painavampia kappaleita, eikä niitäkään tarvitse lihasvoimin repiä”, Kinnunen kertoo.

Työpisteitä on lisäksi mahdollista osastoida, joka vähentää pääasiassa paukkeen ja rälläköinnin aiheuttamaa melua. Kinnusen mukaan melua on mahdotonta poistaa täysin, mutta siltä pyritään suojautumaan tehokkailla kuulosuojaimilla.

Päivän päätteeksi jokainen työntekijä siivoaa työpisteeseensä tulleet pölyt ja muun lian pois sekä laittaa käytetyt laitteet järjestykseen. Siivousta helpottaa työpisteiden tehokas ilmanvaihto kohdepoistoineen, joka myös imee pölyjä pois. Kohdepoistosta on hyötyä hitsatessakin, kun se imee hitsaussavut pois työpisteeltä.

Työturvallisuutta seurataan aktiivisesti

Simetekillä tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita seurataan aktiivisesti viikoittain. Ne tilastoidaan ja kirjataan poikkeamina. Kirjattuihin poikkeamiin pyritään löytämään tapahtumaan johtaneet juurisyyt, jotta epäkohdat voidaan korjata ja siten välttää vastaavat tilanteet jatkossa.

Käytettäviä työturvallisuusmittareita ovat TRI (Total Recordable Injuries) ja LTA (Lost Time Accidents). TRI huomioi kaikki sairaspoissaoloon johtaneet tapaturmat sekä hoitoa tai ensiapua vaatineet tapaturmat. LTA puolestaan huomioi kaikki työkyvyttömyyspäivän aiheuttaneet työpaikkatapaturmat.

Tapahtuneita poikkeamia ja tilastoja käydään tiettyjen asiakkaiden kanssa säännöllisin väliajoin yhdessä läpi. Pyrimme oppimaan tapahtumista puolin ja toisin.

Työturvallisuus huoltotöissä ja laitetoimituksissa

Huoltokeikoilla noudatetaan vähintään asiakkaan asettamaa minimitasoa turvallisuusvaatimusten suhteen. Usein Simetek vie toteuttamansa turvallisuustoimenpiteet pidemmälle kuin on vaadittu. Vaikka asiakas sanoisi, että esimerkiksi aluerajauksia ei tarvita – niitä käytetään jo siitäkin syystä, että niihin on totuttu.

Ennen vuosiseisakkeja monet asiakkaat pitävät urakoitsijoille erillisen seisakkipalaverin, jossa käydään läpi kriittisimmät työt. Palaverissa käydään läpi yhteisiä pelisääntöjä sekä käytännön asioita myös työturvallisuuden näkökulmasta. Kinnunen kertoo, että samat asiat käydään Simetekillä vielä läpi omien työryhmien kanssa riskikartoituksessa ja jokainen kuittaa ne ymmärretyiksi.

”Jos keskusteluissa herää vielä jotain työturvallisuuteen liittyviä seikkoja, ne huomioidaan. Ennen vuosiseisakin aloitusta kierretään työryhmien kanssa kohteet läpi ja kerrataan työvaiheet, niihin liittyvät riskit sekä riskien hallintakeinot. Kaikki on mietitty etukäteen.”

Ennen seisakkeja tehdään myös välinetarkastukset, joissa tarkastetaan kaikki nostoapuvälineet ja sähkötyökalut. Kun esimerkiksi hiomakone otetaan työkohteessa käyttöön, katsotaan silmämääräisesti, että johdot ja muut osat ovat kunnossa. Isommat sähkötarkastukset laitteille tekee Simetekin alihankkija. Se mittaa yleismittarilla, että laitteet ovat kunnossa.

Työturvallisuus on huomioitu myös laitetoimitusten yhteydessä. Asiakkaalle luovutetaan loppudokumentaatio, jossa on käyty läpi käyttö- ja turvallisuusohjeet.

Tutustu palveluihimme!