Uutiset

Tutustu toteuttamiimme projekteihin ja
viimeisiin kuulumisiimme!
Referenssit
Polttoleikkauskone.

Toimintamme tehostui kehityshankkeen ansiosta

27.12.2023

Tehostimme konepajamme toimintaa kolmivuotisen kehityshankkeen aikana LEAN-toimintamallin pohjalta. Suunnittelimme tuotantotilojen layoutin uusiksi: koneiden paikkoja on vaihdettu ja varasto sekä tavaran vastaanotto muutettu toiseen paikkaan. Myös uusia laitteita on hankittu ja turvallisuutta parannettu.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukema kehityshanke alkoi joulukuussa 2020 ja päättyi elokuussa 2023. Hankkeen aikana mietimme miten tavara virtaa tuotannossa tehokkaimmin. Yhtenä toimenpiteenä tehostimme virtausta välivarastona toimivan ulkovarastohallin hankkimisella, jonka pinta-ala on 300 neliötä. Siellä pystymme säilyttämään tavaroita, teräksiä, asiakkailta tulevia kunnostettavia osia ja tarvittaessa myös valmiita osia säänsuojassa.

Uusimme myös tuotantotilojen valaistuksen. Vanhojen kaasupurkausvalojen tilalle tuli ledit, joka tuo energiasäästöjä ja parantaa turvallisuutta, kun valotehoa on enemmän. Merkitsimme lisäksi työkaluille omat paikat, joka osaltaan tehostaa työntekoa.

Leikkauskone toi joustavuutta tuotantoon

Suurin investoinneista on pari vuotta sitten hankkimamme hienosädeplasmaleikkauskone, jolla pystymme leikkaamaan itse leikkeitä, emmekä enää ole toimitusajallisesti alihankkijoiden varassa. Se on ollut toimitusjohtaja Timo Roivaisen mukaan erityisen tarpeellinen investointi ja tuonut joustavuutta tuotantoon.

”Leikkauskone on hyödyttänyt meitä tosi paljon. Korona ja Ukrainan tilanne olisivat viime aikoina myöhästyttäneet useilla viikoilla toimitusaikojamme, jos meillä ei olisi ollut omaa leikkauskonetta. Nyt olemme pystyneet vastaamaan nopeammin asiakkaidemme tarpeisiin”, Roivainen kiittelee.

Leikkauskoneeseen liittyen uusimme myös paineilmakompressorin, tehostimme pölynpoistoa ja valmistimme jäysteenpoistomyllyn. Sen avulla leikkeistä saadaan tasoitettua rosoiseksi jääneet reunat hitsausta varten.

Muita hankintoja olivat muun muassa osien pesukone, pyörityspöytä hitsattavien kappaleiden mekanisointiin, nykyaikainen pulssihitsauskone vaativiin hitsauksiin, titaanihitsauslaitteisto ja särmäyspuristimen modifiointi.

Polttoleikkaus.

Uudistimme maalaamoa ja puhaltamoa

Maalaamon puolella paransimme hankkeen aikana tuotannon virtaussuuntaa niin, että kappaleita ei tarvitse viedä vastavirtaan. Lisäsimme yhden kulkuaukon, ja se on käytössä osoittautunut niin hyödylliseksi, että se olisi kannattanut Roivaisen mukaan tehdä jo 20 vuotta sitten.

”Maalaamoon hankimme lisäksi 2K-ruiskumaalauslaitteiston. Nykyaikaisella laitteistolla haettiin turvallisuutta ja sitä, että maalinhukka vähenee. Myös laiterikot ovat vähentyneet. Vanhat pumput olivat herkkiä rikkoutumaan, jos ne jäivät huonolle pesulle. Uusi laite pesee itse itsensä”, Roivainen kertoo.

Puhaltamon seinät on myös hankkeen aikana pinnoitettu polyurealla, jonka ansiosta pääsimme eroon seiniä suojaavista pressuista. Muutos toi puhaltamoon lisää tilaa ja paransi viihtyvyyttä. Näin vältymme jatkossa pressujen uusimiseltakin.

Toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen

Kehityshankkeen kokoluokka oli reilu puoli miljoonaa euroa, johon Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) antoi avustusta. Avustus oli hyvä tuki investoinnillemme, vaikka suurin osa hankkeesta tulikin kustantaa itse.

Roivainen arvioi, että hankkeen vaikutusta on vaikea mitata euromääräisesti, mutta se on joka tapauksessa tuonut työviihtyvyyttä työntekijöillemme ja parantanut heidän turvallisuuttaan. Myös tuotannon virtaus on parantunut huomattavasti.

”Toiminnan kehittäminen on meillä jatkuvaa työtä ja sitä tullaan pitämään yllä, vaikka hanke onkin päättynyt”, Roivainen sanoo.

Simetekin asiakkaita ovat teollisuuden merkittävät toimijat, kuten Yara Suomi Oy, Andritz Oy, Kraton Chemical Oy, Agnico Eagle Finland Oy ja Oy M. Rauanheimo Ab.

 

Polttoleikkaus.